Saturday, December 5, 2009

एउटै जवाफ देउ मलाई

मैले धेरै आश गरे कि,
तिमीले निराश नै पार्यौ
एउटै जवाफ देउ मलाई ।

मैले बदी बिश्वास गरे कि,
तिमीले नै बिश्वास तोद्यौ
एउटै जवाफ देउ मलाई ।

मैले अर्कै सुनें कि,
तिमीले झूठो नै बोल्यौ
एउटै जवाफ देउ मलाई ।

मैले उल्तो सोचें कि,
तिमीले त्यसरी नै भन्यौ
एउटै जवाफ देउ मलाई ।

मैले चिन्न छाडें कि,
तिमीले नै भाउ खायौ
एउटै जवाफ देउ मलाई ।

मैले गल्ति गरें कि,
तिमीले नै खेल खेल्यौ
एउटै जवाफ देउ मलाई ।

मैले कम बुझें कि,
तिमीले नबुझिने नै भन्यौ
एउटै जवाफ देउ मलाई ।

मैले फरक पाएँ कि,
तिमीले नै काँचुली फेर्यौ
एउटै जवाफ देउ मलाई ।

मैले छली देखें कि,
तिमीले छल नै गर्यौ
एउटै जवाफ देउ मलाई ।

मैले टादा देखें कि,
तिमीले नै पराई देख्यौ
एउटै जवाफ देउ मलाई ।

मैले धेरै मागे कि,
तिमीले थोरै नै दियौ
एउटै जवाफ देउ मलाई ।

मलाई बदी नै दुख्यो कि,
तिमीले दुख्ने नै दियौ
एउटै जवाफ देउ मलाई ।

मैले धेरै सम्झें कि,
तिमीले चाडै नै भुल्यौ
एउटै जवाफ देउ मलाई ।

अब एउटै जवाफ देउ मलाई
आज एउटै जवाफ देउ मलाई ।
30 Nov, 09

No comments:

Post a Comment