Saturday, January 16, 2010

तिम्रो भाग्य

भाग्य लेख्न सिक्छु भन्छौ,
कहाँ मेत्या छ र !?
भाग्य टिप्न जान्छु भन्छौ,
कहाँ फल्या छ र !?
भाग्य खोज्न हिड्छु भन्छौ,
कहाँ हरण पर्या छ र !?

भाग्य भाग्य मात्र भन्छौ,
कि तिमी नै पो लिलाममा छौ र !?
16 Jan, '10

No comments:

Post a Comment