Tuesday, September 22, 2009

मेरो साथी

साथी
चदेर मेरो बुई
पुग सबै भन्दा माथि ।

साथी
थिचेर मेरो घाँटी
बन संसारकै आँटी ।

साथी
साटेर मेरै छाती
हुनु दुनियाँमै जाती ।

साथी
सुखलाई त्यागी
रह सधैं खुशी ।

साथी
बन्धनलाई तोडि
बदी राख अघी अघी ।

साथी
आँफैलाई जिती
बसाउ जितको तिथी ।

साथी
राखेर ह्रिदय साक्षी
म सदा तिम्रै हुँ साथी ।

25 Jan, 2011  

No comments:

Post a Comment